NÁHRADKO.CZ Ověřené náhradní plnění

Náhradní plnění

Neboli „náhradní plnění povinného podílu“. Náhradní plnění je způsob, jak se mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci podílet na povinném zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyplývajícím z ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Tento zákon říká, že organizace, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním znevýhodněním. Při nesplnění této podmínky si může zaměstnavatel vybrat, v jaké podobě bude náhradně plnit:

  • Odvodem finančního obnosu do státního rozpočtu.

  • Čerpáním náhradního plnění nákupem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek chráněným dílnám, které mají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

  • Kombinace předchozích dvou variant náhradního plnění.

Příklad výpočtu náhradního plnění pro rok 2016:

Celkový počet zaměstnanců Vaší společnosti: 100 osob
Z toho osob se zdravotním postižením: 0 osob
Potřebujete nahradit povinnost zaměstnávat: 4 osoby se ZP (100/25)

Možnosti řešení zákonné povinnosti:


Zaměstnáte 4 osoby se zdravotním postižením

Odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn.:
4 x (7 x 25 903,- Kč)* = 4 x 181 321,- Kč = 725 284,- Kč (bez DPH)

Odvedete do státního rozpočtu částku za 4 osoby tzn.:
4 x (2,5 x 25 903,- Kč)** = 4 x 64 758,- Kč = 259 030,- Kč.

* 7x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)
** 2,5x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)
Pozn.: Průměrnou měsíční mzdu zveřejňuje ČSÚ.

Proč využít náhradní plnění?

Odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn. 725 284,- Kč (bez DPH). Pokud odvedete peníze do státní kasy, nic Vám to nepřinese, protože na pokutách zaplatíte 259 030,- Kč. Zboží, které byste stejně nakoupili jinde bez NP Vás vyjde na 725 284,- Kč. Celkem tedy utratíte 984 314,- Kč.

Rozhodnete-li se realizovat Vaše nákupy u nás (např. prostřednictvím serveru Náhradko.cz), zaplatíte o to co neodvedete do státní kasy méně, tedy 725 284,- Kč. Pokud si však uvědomíte, že místo nákladů 984 314,- Kč nakoupíte zboží jen za 725 284,- Kč a nezaplatíte státu 259 030,- Kč zjistíte, že hodnota nakoupeného zboží od nás je 466 254,- Kč, i s naší provizí na náhradním plnění stále ušetříte 518 060,- Kč.

Kalkulačka náhradního plnění 2016
Jak postupovat, chcete-li v roce 2016 odebrat od chráněných dílen registrovaných na serveru Náhradko.cz zboží či služby jako náhradní plnění?
  1. Sdělte nám potřebnou výši náhradního plnění. Rozhodněte se, jaká má být částka za zboží či služby, které vám chráněné dílny registrované na serveru NÁHRADKO.CZ prodají jako tzv. náhradní plnění. Tuto informaci nám zašlete na e-mail obchod@1sdzp.cz nebo ji zadejte do fomuláře v sekci Moje náhradní plnění.

  2. Sjednání objednávky. Na základě Vaší informace o výši požadovaného plnění Vás kontaktujeme. Vytvoříme seznam a množství předpokládaných odběrů produktů, jejichž nákupem je možné náhradní plnění realizovat. Tyto odběry pak můžete v průběhu roku realizovat např. nákupem zboží v některém z obchodů na serveru Náhradko.cz.

Možnosti náhradního plnění poskytnutého chráněnými dílnami na serveru NÁHRADKO.CZ nejsou nevyčerpatelné. Proto prosím kontaktujte co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte s námi objem požadovaného náhradního plnění pro aktuální rok. Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb „náhradního plnění“ v daném roce a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že vystavené daňové doklady nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude objem náhradního plnění předem sjednán. Tuto informaci prosím postupte do ekonomického oddělení či účtárny. Děkujeme za pochopení.